Burkina Faso

Vremenska zona

vrijeme UTC
UTC - 0

Application

Primjena

Svaki sat

podrijetlo

Zemlja

Grad

cilj

Zemlja

Grad

Pretvorba sati

vrijeme razlika : sati